zyjmujący 22 198 cm Polska Polska TATERKA Dariusz Libero 21 187 cm Polska Polska TOMASZEWSKI Paweł Libero 24 190 cm Polska Polska