WYNIK MECZU - POLSKA LIGA SIATKÓWKI - SEZON 1999/2000

Nie można wykonać zapytania:
SELECT distinct data, kolejka, f.faza as Faza, kolejka as Kolejka, (select nazwa From druzyny where druzyny.IDdr=w.IDgosp) as Gospodarze, (select mini From statsdr where statsdr.IDdr=w.IDgosp and statsdr.sezon=w.sezon) as Gospodarzelogo, wynik as Wynik, (select nazwa From druzyny where druzyny.IDdr=w.IDgosc) as Goście, (select mini From statsdr where statsdr.IDdr=w.IDgosc and statsdr.sezon=w.sezon) as Gościelogo, w.sezon, (select sponsor From statsdr where statsdr.IDdr=w.IDgosp and statsdr.sezon=w.sezon) as Gospodarzesponsor, (select sponsor From statsdr where statsdr.IDdr=w.IDgosc and statsdr.sezon=w.sezon) as Gosciesponsor, w.wgosp, w.wgosc FROM druzyny dr, wyniki w, faza f, statsdr st WHERE (dr.IDdr=w.IDgosc OR dr.IDdr=w.IDgosp) AND w.IDf=f.IDf AND w.sezon=st.sezon AND w.IDw=732 ORDER BY data ASC LIMIT 0, 1
Unknown column 'wynik' in 'field list'